การดูแลรักษาวอลเปเปอร์ให้สวยงาม มีสีสันสดใส ช่วยยืดอายุการใช้งาน

การดูแลรักษาวอลเปเปอร์ให้สวยงามและคงทนขึ้นอยู่กับชนิดของวอลเปเปอร์ สภาพแวดล้อมและการใช้งาน ถ้าเกิดรอยเปื้อน ใช้ฟองน้ำหมาดๆ เช็ดแล้วตามด้วยผ้าทำความสะอาดให้สะอาด ในกรณีสกปรกมากให้ใช้แชมพูทำความสะอาดแทน แล้วจึงใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดอีกครั้ง ตามด้วยผ้าแห้ง เช็ดให้แห้งอีกที เพื่อป้องกันความชื้น ซึ่งอาจทำให้เกิดเชื้อราได้

มีวิธีการดูแลรักษา Wallpaper ดังนี้
การทำความสะอาด
Wallpaper ที่สามารถล้างทำความสะอาดได้:
ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ บิดหมาดๆ เช็ดคราบสกปรกบน Wallpaper
หลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาทำความสะอาดที่รุนแรง เพราะอาจทำให้ Wallpaper เสียหาย
เช็ดให้แห้งสนิทด้วยผ้าสะอาด
Wallpaper ที่ไม่สามารถล้างทำความสะอาดได้:
ใช้ไม้ปัดขนไก่ปัดฝุ่นบน Wallpaper เป็นประจำ
ใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีหัวแปรงนุ่มดูดฝุ่นบน Wallpaper
หลีกเลี่ยงการใช้ผ้าชุบน้ำเช็ด Wallpaper เพราะอาจทำให้ Wallpaper เสียหาย

การป้องกัน
หลีกเลี่ยงการสัมผัส Wallpaper โดยตรง เช่น การขีดเขียน การขูดขีด
หลีกเลี่ยงการวางเฟอร์นิเจอร์ หรือของตกแต่ง บน Wallpaper โดยตรง
หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้ Wallpaper ซีดจาง
ติดตั้งผ้าม่าน หรือมู่ลี่ เพื่อป้องกันแสงแดด
รักษาอุณหภูมิและความชื้นในห้องให้เหมาะสม เพราะอาจทำให้ Wallpaper เสียหาย
การซ่อมแซม

กรณี Wallpaper เกิดรอยฉีกขาด หรือรอยถลอก สามารถซ่อมแซมได้โดยใช้แผ่นแปะ Wallpaper
กรณี Wallpaper เกิดรอยเปื้อนที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้ จำเป็นต้องเปลี่ยน Wallpaper ใหม่

เคล็ดลับเพิ่มเติม
ทำความสะอาด Wallpaper เป็นประจำ เพื่อป้องกันคราบสกปรก
ตรวจสอบ Wallpaper เป็นประจำ หากพบรอยฉีกขาด หรือรอยถลอก ให้รีบซ่อมแซม
เลือกซื้อ Wallpaper จากร้านค้าที่เชื่อถือได้ เพื่อมั่นใจในคุณภาพ
ศึกษาคู่มือการใช้งาน Wallpaper ก่อนทำการติดตั้ง และดูแลรักษา
ตัวอย่างวิธีการดูแลรักษา Wallpaper ประเภทต่างๆ

Wallpaper ไวนิล: สามารถล้างทำความสะอาดได้ โดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ บิดหมาดๆ เช็ดคราบสกปรก หลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาทำความสะอาดที่รุนแรง
Wallpaper ไม่ทอ: ไม่สามารถล้างทำความสะอาดได้ ควรใช้ไม้ปัดขนไก่ปัดฝุ่น หรือใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีหัวแปรงนุ่มดูดฝุ่น
Wallpaper กระดาษ: ไม่สามารถล้างทำความสะอาดได้ ควรใช้ไม้ปัดขนไก่ปัดฝุ่น หลีกเลี่ยงการสัมผัส Wallpaper โดยตรง
Wallpaper ผ้า: สามารถทำความสะอาดได้โดยใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีหัวแปรงนุ่ม หรือใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ บิดหมาดๆ เช็ดคราบสกปรก หลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาทำความสะอาดที่รุนแรง
การดูแลรักษา Wallpaperใ ห้สวยงามและคงทนจะช่วยยืดอายุการใช้งานและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน Wallpaper ใหม่

Scroll to Top