ตามหลักฮวงจุ้ยหน้าต่าง 4 บานเรียงกันในบ้านมีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ดี

ตามหลักฮวงจุ้ย ตำแหน่งและจำนวนหน้าต่างในบ้านอาจส่งผลต่อการไหลเวียนของพลังงาน ซึ่งจะส่งผลต่อชีวิตในด้านต่างๆ รวมถึงสุขภาพด้วย ในฮวงจุ้ย มีแนวทางเฉพาะเกี่ยวกับการจัดวางหน้าต่างเพื่อส่งเสริมการไหลเวียนของพลังงานเชิงบวก และหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น แนวทางหนึ่งเกี่ยวข้องกับเลขสี่ ซึ่งถือว่าไม่เป็นมงคลในบางวัฒนธรรม

รวมทั้งวัฒนธรรมจีน เนื่องจากฟังดูคล้ายกับคำว่า “ความตาย” ในฮวงจุ้ย การมีหน้าต่างสี่บานในบ้านเชื่อกันว่าเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพที่ไม่ดี และโดยทั่วไปแล้วจะหลีกเลี่ยงได้

เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของพลังงานเชิงบวกและส่งเสริมสุขภาพที่ดี ฮวงจุ้ยแนะนำให้สร้างสมดุลจำนวนหน้าต่างในบ้าน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าต่างเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี สะอาด และปล่อยให้แสงธรรมชาติเข้ามาในพื้นที่ได้ นอกจากนี้ การผสมผสานองค์ประกอบต่างๆ เช่น พืช วัสดุธรรมชาติ และการระบายอากาศที่เหมาะสมสามารถช่วยเพิ่มพลังงานโดยรวมและความเป็นอยู่ที่ดีของบ้านได้

ความเชื่อเกี่ยวกับหน้าต่าง 4 บานเรียงกันในฝั่งใดฝั่งหนึ่งของบ้านนั้นเชื่อกันว่าเปรียบเหมือนศาลาวางศพ จะนำเรื่องไม่ดีมาให้ โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ และยังเชื่อว่าหากมีหน้าต่างมาก ลูกหลานจะไม่เชื่อฟัง

Scroll to Top