ฮวงจุ้ยบ้านเลือกที่ดินสร้างบ้านเข้ากับดวงชะตาเจ้าบ้านเพื่อความร่ำรวยสูงสุด

ในแนวทางปฏิบัติของฮวงจุ้ย การเลือกที่ดินสำหรับสร้างบ้านถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้พักอาศัย วิธีหนึ่งในการเลือกที่ดินคือการพิจารณาดวงชะตาของเจ้าของเนื่องจากเชื่อว่าองค์ประกอบและทิศทางบางอย่างจะเอื้ออำนวยต่อสัญญาณทางโหราศาสตร์ที่แตกต่างกันมากกว่า

คำแนะนำในการเลือกที่ดินตามดวงชะตาของเจ้าของเพื่อความมั่งคั่งสูงสุดมีดังนี้
หนู (เกิดในปี 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008):
ทิศที่เหมาะ: ตะวันออกเฉียงเหนือ, ตะวันตกเฉียงเหนือ, ตะวันออกเฉียงใต้
หลีกเลี่ยง: ทิศใต้
อ็อกซ์ (เกิดในปี 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009):
ทิศที่เหมาะ: ตะวันออกเฉียงเหนือ, ใต้, ตะวันออกเฉียงใต้
หลีกเลี่ยง: ตะวันตกเฉียงเหนือ
ไทเกอร์ (เกิดในปี 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010):
ทิศทางในอุดมคติ: ตะวันตก, ตะวันตกเฉียงใต้, ตะวันตกเฉียงเหนือ
หลีกเลี่ยง: ทิศตะวันออก
แรบบิท (เกิดในปี 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011):
ทิศทางที่เหมาะสม: ตะวันออก, ใต้, ตะวันออกเฉียงใต้
หลีกเลี่ยง: ทิศตะวันตก
ดราก้อน (เกิดในปี 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012):
ทิศที่เหมาะ: ตะวันออก เหนือ ตะวันตกเฉียงเหนือ
หลีกเลี่ยง: ทิศใต้
งู (เกิดในปี 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013):
ทิศทางที่เหมาะสม: ตะวันออกเฉียงใต้, ใต้, ตะวันตกเฉียงใต้
หลีกเลี่ยง: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ม้า (เกิดในปี 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014):
ทิศทางที่เหมาะสม: ใต้, ตะวันตกเฉียงใต้, ตะวันตกเฉียงเหนือ
หลีกเลี่ยง: ทิศตะวันออก
แกะ (เกิดในปี 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015):
ทิศทางที่เหมาะสม: ใต้, ตะวันออก, ตะวันออกเฉียงใต้
หลีกเลี่ยง: ทิศตะวันตก
ลิง (เกิดในปี 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016):
ทิศทางในอุดมคติ: ตะวันตกเฉียงเหนือ, ตะวันตก, ตะวันตกเฉียงใต้
หลีกเลี่ยง: ทิศตะวันออก
ไก่ตัวผู้ (เกิดในปี 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017):
ทิศที่เหมาะ : ตะวันตก ใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ
หลีกเลี่ยง: ตะวันตกเฉียงเหนือ
สุนัข (เกิดในปี 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018):
ทิศที่เหมาะ: ตะวันตกเฉียงเหนือ, ตะวันตก, ตะวันออกเฉียงเหนือ
หลีกเลี่ยง: ทิศใต้
หมู (เกิดในปี 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019):
ทิศทางในอุดมคติ: ตะวันตกเฉียงใต้, เหนือ, ใต้
หลีกเลี่ยง: ทิศตะวันออก

โดยการจัดทิศทางของบ้านให้สอดคล้องกับทิศที่เอื้ออำนวยต่อดวงชะตาของเจ้าของบ้าน เชื่อว่า บ้านจะเอื้อต่อการสะสมทรัพย์สมบัติและความเจริญรุ่งเรืองโดยรวมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ยเพื่อให้แน่ใจว่าการออกแบบและการจัดวางของบ้านทุกด้านสอดคล้องกับหลักการเหล่านี้

Scroll to Top