ฮวงจุ้ยบ้าน บันไดไม่ควรอยู่ตรงกลางบ้านทำให้พลังงานไม่ไหลลื่น ส่งผลเสียต่อผู้อยู่อาศัย

ฮวงจุ้ย หลักปฏิบัติโบราณของจีนในการปรับสมดุลสิ่งแวดล้อม เน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดวางพื้นที่เพื่อให้พลังงานบวกไหลเวียน การวางบันไดถือเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการออกแบบบ้านตามหลักฮวงจุ้ยบันไดไม่ควรอยู่ตรงกลางบ้าน เพราะเชื่อกันว่าการวางตำแหน่งดังกล่าวจะขัดขวางการไหลของพลังงานและอาจส่งผลเสียต่อบ้านได้หลายประการ

ตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว การวางบันไดไว้กลางบ้านนั้นไม่ดี เพราะเชื่อกันว่า:
เป็นการรบกวนพลังงานชี่: บันไดเปรียบเสมือนเส้นทางที่พลังงานไหลเวียนเข้าสู่บ้าน การวางไว้กลางบ้านจะทำให้พลังงานชี่กระจาย ไม่ไหลลื่น ส่งผลเสียต่อผู้อยู่อาศัย
ทำให้รู้สึกเหมือนชีพจรลงเท้า: กลางบ้านเปรียบเสมือนหัวใจของบ้าน การมีบันไดอยู่ตรงกลาง เหมือนมีอะไรกดทับอยู่ ทำให้รู้สึกอึดอัด ไม่สบายใจ อยู่ไม่ติดบ้าน
ส่งผลต่อสุขภาพ: เชื่อกันว่าอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะโรคหัวใจ
ปัญหาครอบครัว: อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว เกิดปัญหะทะเลาะเบาะแว้ง

แนวทางแก้ไข:
ย้ายบันได: หากเป็นไปได้ ควรย้ายบันไดออกจากตำแหน่งกลางบ้าน ไปไว้บริเวณอื่นที่เหมาะสม
ตั้งฉากกั้น: หากไม่สามารถย้ายบันไดได้ ให้ตั้งฉากกั้นเพื่อบังบันไดไว้ ช่วยชะลอพลังงานชี่ไม่ให้ไหลตรงไปมา
ติดกระจก: ติดกระจกเงาไว้บริเวณโคนบันได ช่วยสะท้อนพลังงานชี่กลับเข้าสู่บ้าน
ปลูกต้นไม้: ปลูกต้นไม้มงคลไว้บริเวณโคนบันได ช่วยดูดซับพลังงานลบ

การวางบันไดถือเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการออกแบบบ้านตามหลักฮวงจุ้ยเหตุผลมีดังนี้
1. การหยุดชะงักของพลังงานส่วนกลาง
จุดศูนย์กลางของบ้านถือเป็นจุด “หัวใจ” หรือ “ไทชิ” ตามหลักฮวงจุ้ย พื้นที่นี้มีความสำคัญมาก เนื่องจากทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางพลังงานที่แผ่พลังชี่ไปยังส่วนอื่น ๆ ของบ้าน การวางบันไดในจุดศูนย์กลางนี้อาจทำให้เกิดรอยแยกแนวตั้ง ส่งผลให้การไหลเวียนของพลังงานไม่สมดุลและไม่มั่นคง การหยุดชะงักนี้อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ ความมั่งคั่ง และความสามัคคีโดยรวมของผู้อยู่อาศัย

2. การสูญเสียพลังงาน
บันไดทำหน้าที่เป็นช่องทางที่อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายพลังงานระหว่างชั้นต่างๆ ของบ้าน เมื่อบันไดตั้งอยู่ตรงกลาง บันไดจะทำให้เกิดการพุ่งขึ้นและลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พลังงานหมดไป ซึ่งอาจทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกเหนื่อยล้าและไม่สมดุล เนื่องจากพลังงานสำคัญของบ้านจะถูกดึงไปในทิศทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

3. ความไม่มั่นคงทางการเงิน
ในหลักฮวงจุ้ย กลางบ้านยังเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางการเงินอีกด้วย บันไดในบริเวณนี้อาจสื่อถึงการระบายทรัพยากรทางการเงิน การหยุดชะงักของพลังงานที่เกิดจากบันไดกลางบ้านอาจนำไปสู่ความยากลำบากในการสะสมและรักษาความมั่งคั่ง ส่งผลให้การเงินของครัวเรือนไม่มั่นคง

4. ความกังวลด้านสุขภาพ
สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญในหลักฮวงจุ้ย และบริเวณกลางบ้านมีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว บันไดในตำแหน่งนี้สามารถสร้างสภาพแวดล้อมทางพลังงานที่ตึงเครียดและวุ่นวาย ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพได้ ความไม่สมดุลของการไหลเวียนของพลังชี่อาจแสดงออกมาเป็นอาการเจ็บป่วยทางกาย ความเครียด และความไม่มั่นคงทางอารมณ์

5. ทางเลือกและแนวทางแก้ไข
เพื่อบรรเทาผลกระทบเชิงลบจากการมีบันไดอยู่ตรงกลางบ้าน ผู้ประกอบวิชาชีพฮวงจุ้ยแนะนำแนวทางแก้ไขหลายประการ ดังนี้

การเปลี่ยนเส้นทางพลังงาน:ใช้ต้นไม้ กระจก หรือฉากกั้นตกแต่งเพื่อเปลี่ยนเส้นทางการไหลของพลังงานรอบ ๆ บันได
ธาตุดิน:ผสมผสานธาตุดิน เช่น เซรามิก หิน หรือสีต่างๆ เช่น สีเบจและสีเหลือง เพื่อรักษาเสถียรภาพของพลังงาน
การปรับปรุงพื้นที่อื่นๆ :เสริมสร้างฮวงจุ้ยในส่วนอื่นๆ ของบ้าน เพื่อชดเชยการรบกวนทางพลังงานที่เกิดจากบันไดกลาง
6. ตำแหน่งการวางบันไดที่เหมาะสมที่สุด
เพื่อให้บ้านดูกลมกลืน ควรวางบันไดไว้ตามด้านข้างหรือมุมต่างๆ ของบ้าน การวางตำแหน่งนี้จะช่วยให้พลังงานไหลเวียนระหว่างชั้นต่างๆ ได้อย่างราบรื่นและควบคุมได้ดีขึ้น ทำให้พลังชี่ยังคงสมดุลและเป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัย

การยึดหลักฮวงจุ้ยด้วยการหลีกเลี่ยงบันไดกลางบ้านสามารถส่งเสริมสมดุลพลังงานโดยรวม สุขภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของบ้านได้อย่างมาก การจัดวางอย่างเหมาะสมและการออกแบบที่ใส่ใจสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่กลมกลืนซึ่งพลังงานบวกไหลเวียนอย่างอิสระ ซึ่งสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัยทุกคน

Scroll to Top