ฮวงจุ้ยประตูหน้าบ้านห้ามตรงกับวัดหรือป่าช้าส่งผลให้พลังงานไม่ดีไหลเวียนเข้าสู่ตัวบ้าน

การวางตำแหน่งประตูหน้าของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการไหลเวียนของพลังงานที่กลมกลืนกันหรือที่เรียกว่าพลังชี่ หลักการสำคัญประการหนึ่งคือหลีกเลี่ยงการวางประตูหน้าบ้านให้ตรงกับวัดหรือสุสานในหลายวัฒนธรรม วัดและสุสานถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ การจัดตำแหน่งประตูหน้าให้ตรงกับตำแหน่งเหล่านี้ถือเป็นการไม่ให้เกียรติและอาจขัดขวางการไหลเวียนของพลังงานเชิงบวก

พลังงานเชิงลบ : วัดและสุสานเป็นสถานที่ที่อารมณ์และพลังงานสามารถรุนแรงได้ การจัดตำแหน่งประตูหน้าบ้านให้ตรงกับตำแหน่งเหล่านี้สามารถดึงดูดพลังงานด้านลบเข้ามาในบ้านของคุณได้

การรบกวนของวิญญาณ : ในระบบความเชื่อบางระบบ เชื่อกันว่าการจัดประตูหน้าบ้านให้ตรงกับวัดหรือสุสานสามารถรบกวนวิญญาณที่อาศัยอยู่ที่นั่น ส่งผลให้เกิดการรบกวนในบ้านของคุณได้

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้ลองใช้วิธีรักษาฮวงจุ้ย เช่น กระจก กระดิ่งลม หรือต้นไม้เพื่อหันเหหรือดูดซับพลังงานด้านลบ นอกจากนี้ การปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ยสามารถให้คำแนะนำส่วนบุคคลเกี่ยวกับรูปแบบและสภาพแวดล้อมเฉพาะของบ้านคุณได้

หากประตูหน้าบ้านตรงกับวัด โบสถ์ เมรุ สุสาน หรือป่าช้า จะส่งผลให้พลังงานไม่ดีไหลเวียนเข้าสู่ตัวบ้าน ทำให้คนในบ้านล้มป่วยบ่อย อับโชคลาภ นอกจากนี้บ้านที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวยังส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกหดหู่ จิตใจหม่นหมอง ไม่สดใส ไม่สบายใจอีกด้วย

Scroll to Top